2% z daní

Informácie nájdete na Notárskej komore SR

Zamestnanci:

  1. Do 15.02.2018 si u zamestnávateľa požiadajte o ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň
  2. Vyžiadajte si od zamestnávateľa Potvrdenie o zaplatení dane
  3. Vyplňte tlačivá – Vyhlásenie a potvrdenie
  4. Tlačivá Vyhlásenie aj Potvrdenie doručte do 02.05.2018 na Váš daňový úrad

Fyzické osoby:

  1. V daňovom priznaní vyplňte kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane
  2. Vyplnené daňové priznanie doručte do 31.03.2018 na Váš daňový úrad

Právnické osoby:

  1. V daňovom priznaní vyplňte kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane
  2. Vyplnené daňové priznanie doručte do 31.03.2018 na Váš daňový úrad

ĎAKUJEME