Jazdecká škola

Jazdecká škola

Jazdenie na koňoch je v poslednom období  čoraz populárnejšie medzi deťmi aj dospelými. Jazdenie nie je len sadnúť si na koňa a voziť sa. Je toho veľa, čo sa treba naučiť. Jazdenie je vzťah, harmónia medzi jazdcom a koňom. Je potrebné spoznať prirodzené správanie koní, ich potreby a povahu,  naučiť sa koňa očistiť, nasedlať, nauzdiť a postupne ovládať jeho pohyb pomocou pokynov zo sedla. Jazdenie je aktívny spôsob trávenie voľného času, zlepšuje kondíciu,  podporuje správne držanie tela a uvoľňuje psychické napätie, stres.

V našej jazdeckej škole sa venujeme deťom od 3rokov a mládeži. Hodiny sú individuálne alebo v skupinke maximálne dvoch jazdcov, prebiehajú na vonkajšej jazdiarni alebo v krytej hale. Výučba trvá  20, prípadne 50 minút, v závislosti od veku a schopností jazdca.

Malé deti začínajú jazdiť na madlách a hravou formou doplnenou voltížnymi cvičeniami sa učia správne sedieť na koni, ovládať ho a zladiť svoje pohyby s pohybom koňa.